3.year, Teacher- Eva Kun, André Fontes 
Visual action on site
1. year, Teacher - Mona Steinsland
Form contrast - work with  Alvar E. Eckhougen
2.year, Teacher - Espen Folgerø 
Trykk og Strekk  
Kontinuitet og simultanitet
Back to Top