Ett prosjekt i samarbeid med Karl Magnus Boasson
KADK 2019, vejledere - Nathan Romero Muelas, Mirjam Hallin
Vår manifest  :
Avsett:
Refshaleøen blir idag brukt til mange uformelle aktiviteter, som festivaler, sport, kulturliv og verksteds-arbeid. Prosjektet bygger videre på eksisterende engasjement. Med et formål om å planlegge for det uplanlagte, skapes en diversitet av rom og mellomrom som gir frihet til aktiviteter i stor og liten skala fra matlaging til båtbygging.
Båtslipp og verksteder som henvender seg mot et stort offentlig plass og som inntas av båter på vinter og festivaler på sommer
Back to Top